Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2014

wildatheart
8684 ff75

February 06 2014

wildatheart
8251 9584
Reposted frommaking-love making-love

February 03 2014

wildatheart
1069 75cd
Reposted byDaveRockingHeroAlluringMadnesscukrowaHypothermiafirewalkwithme
wildatheart
1067 7061
Reposted bynoisetalesinaskapanienkamorganitaemciupojemnosc2400cimcirymcirocknrollqueenpapieroskimilczeniebolibardziejmuertoveronica-opuszkacynazonakmicicaMorengabasJohnnyDiNessoodlekrolowa-sniegupsychovioletdzwiedzRadicalAdultsLickGodheadStylejeanneefiolkowafluorescentadolescentmrdonadoniipannaamypandathingmariMopiromankajotccemissyseepydonQbarunnotoolongaaneczkadowntherabbitholenatuszkafirewalkwithmeslomiakfrauvermeernotyourstrawberryfoodforsoul000monnnn066represja
wildatheart
1064 6a74 500
Reposted byAlluringMadnessHypothermiaparanoirsmoke11firewalkwithme

January 30 2014

wildatheart
Przebacz, nie jestem idealny,ale chociaż zabiorę Cię z sobą i nigdy nie zostawię.
— O.S.T.R.
Reposted frommnu mnu viapapercup papercup
wildatheart
zacałuję cię dziś na śmierć
(...)
już nie chcę nic poza tobą
— Witkacy
Reposted fromobliviate obliviate viapapercup papercup
wildatheart
Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.
— — H. Jackson Brown, Jr.
Reposted frompaolcia paolcia viapompompom pompompom
wildatheart
6124 863f
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaFuel Fuel
wildatheart
2076 d145
Reposted fromemopanda emopanda viaFuel Fuel

January 25 2014

wildatheart
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viasixandnine sixandnine
wildatheart

my nawet nie mieliśmy siebie w planach, a teraz budzę i zasypiam się z Twoim imieniem na ustach.

Reposted fromirresolute irresolute viasixandnine sixandnine
wildatheart

Nigdy nie ignoruj osoby która kocha i martwi się o Ciebie,

bo pewnego dnia możesz zrozumieć, że straciłeś księżyc podczas łapania gwiazd..

Reposted fromjustand justand viasixandnine sixandnine
wildatheart
6088 a6ae
Reposted fromdembus dembus viasixandnine sixandnine
5954 dc5f
Reposted fromdeviate deviate viasixandnine sixandnine
wildatheart
2899 b5ca 500
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viatishka tishka

January 23 2014

3851 c726
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viaawakened awakened
wildatheart
4151 b03e
Reposted bypiccolinafirewalkwithme
wildatheart
4149 3708
Reposted bypiccolina piccolina
wildatheart
4129 4602
Reposted bypiccolinaeargasmkruchablondynkaAlluringMadness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl